Втора Международна Конференция за Промишлени Имоти БГСКЛАД – София 2019

втора международна среща

На 16 Октомври взех участие във Втората Международна Конференция за Промишлени Имоти в София.  Събитието се проведе  в Интер Експо Център. На него се проследиха новите трендове и актуални новини в сферата на индустриалните имоти и логистични центрове в България и част от Европейските страни.

Пазарът на индустриални имоти в България?

На първо място е София с 70% дял от сделките в страната, следвана от Пловдив, Бургас и Русе. Варна изостава в развитието на пазара за промишлени имоти. Част от причините, които се обсъдиха са липса на магистрала и на адекватна инфраструктура в промишлените зони на града.

Конференцията беше структурирана в шест панела. В рамките на един ден с изключителна добра организация бяха обсъдени всички важни теми и най-новите тенденции в сферата.

През първата част на деня се обърна внимание на пазара на индустриални имоти в България през погледа на държавните структури, инвеститорите, анализаторите и оценителите. Държавата в лицето на „Национална компания индустриални зони“ работи в тясно сътрудничество не само с бизнеса в България, но и с образователната система. Антоанета Барес, директор на НКИЗ, сподели за програмата  „Fast Tracking Success“, с която са постигнати отлични резултати в Русе. Фирма, която развива дейност в Русе от 2004 г., развива партньорски взаимоотношения с Русенския университет за осигуряване на високо мотивирани и квалифицирани кадри, желаещи да се развиват. 12 студенти от него вече работят в дружеството. Студенти, които не са завършили също намират реализация и практически опит. По съвместни проекти се разработват продукти, изцяло конструирани от инженери от русенския университет, намиращи успешно реализация.

Във втория панел Симеон Митев собственик на БГСКЛАД предостави изчерпателна информация на пазара на индустриални имоти в цяла България. Освен за наемните цени на складови помещения се сподели също и актуална информация и за сделки случили се през 2019 за покупко-продажба на имоти, предимно на земя. Интересно е как се движат наемните цени в страната – в столицата варират в много широки граници докато в Бургас се наблюдават наеми от порядъка на долните нива за София. В  Пловдив и Русе през 2019 се наблюдава спад в търсенето на складове и промишлени помещения и площи.

За повече информация свържи се с мен !

Oсновни клиенти, предлагане и част от проблемите на пазара.

В третия панел се разгледаха основните клиенти, предлагането и част от проблемите на пазара. Изтъкнаха се важни фактори вземани под внимание при избора на чуждестранните инвеститори, интересът им от социалната среда в населеното място. Високата цена на земята и липса на квалифицирани кадри бяха отбелязани като едни от негативите на пазара. Към момента, по-голям дял от пазара на промишлените имоти и складове са тези, които се строят за собствени нужди.

В Чевърти панел се представиха част от най-големите и модерни индустриални паркове и индустриални обекти. В крак с времето – София, Пловдив и Русе са готови да предоставят съвремни логистични площи.

Развитие и модернизация

В пети и шести панел се обърна внимание на бъдещето развитие на този сегмент и неговото модернизиране. Обърна се внимание на детайли от товарни рампи до метални конструкции и складово оборудване. Чухме представители на Русия, Сърбия, Гърция, Румъния и Турция. Част от тенденциите, ми показаха как може да изглежда сектора – с професионализъм и изключително високата степен на оперативна ефективност. Засегна се проблема с липсата на земя и нейната цена – възможни решения и най-добри практики.

Интересно !

Тема с голяма перспектива според мен е вътрешно градската логистика. Нарастването с бързи темпове на електронната търговия и желанието на клиентът продукта да стигне за максимално кратко време след поръчката до него, изисква различни логистични решения, които предстои да наблюдаваме.

Това са само част от акцентите на Втората Международна Конференция за Промишлени Имоти в София. Пазар в развитие в страната и с очакване на съживяване във Варна.

Като професионалист в сферата на недвижимите имоти държа да бъда винаги добре информирана, с най-актуалните данни и новини.

Свържете с мен при интерес и желание да инвестирате в индустриални имоти в област Варна.

Scroll to Top