Какви са предимствата и недостатъците на новото и старото строителство? Какво да изберем?

ново строителство

При покупка на жилище, един от най-важните въпроси, пред които се изправя всеки купувач, е дали да избере имот в нова сграда или такъв в по-стара конструкция. Дали да купите апартамент в стара или нова сграда е обвързан най-вече с вашите индивидуални нужди, финансови възможности и бъдещи планове. И двата варианта имат своите предимства и недостатъци.

Решение трябва да бъде информирано и максимално съобразено с вашите предпочитания и бюджет, който сте решили да отделите за покупката на имот. В следващите редове ще ви представя основните предимства и недостатъци на старото и новото строителство. 

Предимствата на Новото Строителство

 • Високо качество и гаранция от строителя

Новите сгради често се характеризират с високо качество на строителството и материалите. Строителите предлагат гаранции за качеството на изпълнението, което дава допълнителна сигурност на купувачите.

 • Нови и добре поддържани общи части

Общите части в новите сгради са чисто нови и добре поддържани, което предлага комфорт и приятна атмосфера за живущите.

 • Висока енергийна ефективност

Съвременното строителство отчита нарастващата нужда от енергийна ефективност, което води до намалени сметки за енергия и по-устойчив начин на живот.

 • По-малко средства за ремонт:

В новите сгради се налага значително по-малко нужда от ремонтни дейности в краткосрочен и средносрочен план.

 • По-добро финансиране

Банките дават по-добри условия за апартаменти намиращи се в нови сгради, като едно от основните предимства е по-високия процента на финансиране от старна на банката и по-малко самоучастие от страна на купувача.

Недостатъците на Новото Строителство

 • Липса на инфраструктура

В някои случаи, особено в новоразвиващи се райони, може да има липса на развита инфраструктура – магазини, училища, транспортни връзки.

 • Риск при покупка на “зелено”

Покупката на “зелено”, т.е. преди завършване на строителството, носи рискове, свързани със забавяне на сроковете или изменение на планираните параметри.

 • Включване на квадратура от общите части

В новите сгради към квадратурата на апартаментите се включва част от общите части, което води до увеличаване на цената.

 • Неправилни форми на стаите

Съвременните архитектурни решения понякога водят до непрактични форми на стаите и неравномерно разпределение на жилищната площ.

Предимствата на старото строителство

 • Добра инфраструктура и локация

Старите сгради често се намират в утвърдени райони с добре развита инфраструктура и удобни локации.

 • Реални жилищни площи

В старите сгради жилищните площи обикновено са реални и оптимално разпределени, с правилни форми на стаите.

Недостатъците на старото строителство

 • Нужда от ремонт на общите части

В старите сгради ремонтът може да бъде по-скъп, особено ако се наложи смяна на ВиК и електрически инсталации, поставяне на топлоизолация.

 • Ниска енергийна ефективност

Старите сгради често страдат от ниска енергийна ефективност, което води до по-високи разходи за отопление и електроенергия.

Изборът между ново и старо строителство зависи от множество фактори, включително индивидуалните нужди и предпочитания на купувача. Важно е клиента да претегли внимателно предимствата и недостатъците на всеки вариант, като вземат предвид своя личен бюджет, желания начин на живот и дългосрочни планове. При избора на жилище, едно нещо е сигурно – независимо дали е в нова или стара сграда, домът трябва да отговаря на уникалните изисквания и желания на всеки купувач.

Scroll to Top