Имуществено застраховане – как те предпазва?

застраховка

Имущественото застраховане е един от най-важните начини да защитите своята собственост. То представлява вид застраховка, която покрива финансовите загуби, възникнали при повреда или загуба на имущество, както и при посегателство от трети лица. В тази статия ще разгледаме от какво всъщност се състои имущественото застраховане и какви видове покрития предлага, както и какви мерки може да предприемете, за да се защитите по-ефективно.

Имуществената застраховка има за цел да защити:

 • движимо (домашно имущество – уреди, офис оборудване, стопански инвентар и стоки)
 • недвижимо имущество (жилищни, стопански или производствени сгради, вили, офиси, търговски обекти) на физически или юридически лица, независимо от това дали са собственици, ползватели или само наематели.

Как може да ви предпази имущественото застраховане?

В зависимост от вида на застраховката, тя може да покрива различни рискове и да предлага различни услуги. Например, застраховката на жилището може да покрива повреди от пожар, наводнения и други природни бедствия, защита от кражби и взлом.

Ето някои от начините, по които тази форма на застраховка може да ви предпази:

 • Покриване на щети, причинени от пожар. Пожарът е един от най-често срещаните рискове, които могат да причинят щети на имущество. Имущественото застраховане може да те предпази, като покрива разходите за ремонт на къщата или апартамента след пожар.
 • Покриване на щети, причинени от наводнения. Наводненията могат да причинят сериозни щети на имуществото, особено ако става дума за къщи или апартамент.

Какви видове покрития съществуват?

Основно покритие

 • Пожар, мълния, експлозия
 • Буря, градушка, проливен дъжд, наводнение
 • Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед
 • Изтичане на вода и пара
 • Свличане и срутване на земни пластове
 • Удар от пътно превозно средство
 • Счупване на стъкла
 • Разходи за алтернативно настаняване
 • Разходи за разчистване и спасяване на имущество
 • Щети на недвижимо имущество причинени в резултат от кражба чрез взлом
 • Вреди от електричен ток

Допълнителни покрития

 • Земетресение
 • Злоумишлени действия на трети лица (вкл. Умишлен палеж)
 • Кражба
 • Токов удар или късо съединение

Възможност за разширяване на покритието за апартамента:

 • тавани, мазета и гаражи в сградата, в която се намира апартамента. 

Възможност за разширяване на покритието за къщата:

 • басейни, огради, беседки, навеси и др., които не са част от къщата; ландшафт – градини, саксии и цветя.

В момента пазара на застрахователни продукти е изключително богат. Предлагат се гъвкави застрахователни условия. Едно от най-големите предимства е, че може да заведете щета онлайн, без да идва представител на компанията на място.

Аз работя с “Кредит Център”. Те са  лицензиран застрахователен брокер от 2007 година. Работят с водещите застрахователни компании в България и ще ви предоставим трите най-изгодни оферти за вашата застраховка. След избора на застраховател, ще ви издадат полицата и ще ви я изпратят до посочен от вас адрес. Целият процес по застраховане може да бъде дистанционен, без да се налага да се виждате или да посещавате техен офис. Един месец преди изтичането на застраховките ви, ще получите уведомление и ще ви подготвят най-изгодните оферти за подновяването им. Цялата работа по сключването на вашата застраховка и изпращането ѝ до вас е напълно безплатна – плащате само сумата за застраховката, отбелязана в  полицата.

За повече информация може да се свържите с мен!

Scroll to Top