Разходи при покупка на имот с лични средства

разходи, лични средства

При покупката на недвижим имот, независимо дали става въпрос за къща, апартамент или земя, има определени разходи, които трябва да бъдат взети под внимание. В тази статия ще разгледаме какви са тези разходи, когато се купува имот с лични средства

След като сме определили бюджет за покупка на имот е добре да предвидим от 10% до 20% разходи съпътстващи основната цена. 

Разходите при придобиване на имот с лични срества:

 1. На първо място е цената на имота. Тя е основният разход, в следствие на който се определят последващите разходи. 
 2. Депозит е първият разход, които се заплаща. В зависимост от това, дали ще договаряте условия или ще спирате имота от продажба, неговият размер е различен. Обикновено е 2% или 3% от продажната цена на недвижимия имот. Депозитът е сума, която се възстановява на купувача след като се договорят условията по сделката или се приспада от общата цена на имота.
 3. Следва заплащане на капаро при подписване на Предварителен договор:
 • Ако закупувате имот в строеж първоначалната сума зависи от схемата на плащане на инвеститора. Тук е добре да попитате какви са вариантите, тъй като повечето строители имат гъвкави схеми на плащане.
 • Обикновено, когато имотът е завършен се заплаща 10% от цялата договорена сума, като остатъка от 90% остава за деня на нотариалното изповядване.
 1. В деня на подписване на Предварителен договор се заплаща комисионната на брокера, с който сте работили. В град Варна агенциите за недвижими имоти работят с  3% (без ДДС) комисионна, отново от продажната цена на имота.
 2. Такси за прехвърляне на собственост в град Варна:
 • такса вписване –  таксата за вписване на новия нотариален акт се изчислява върху цената, която трябва да заплатите за имота и представлява 0,1% от нея. Имайте предвид, че докато стойността на местния данък се определя от всяка община индивидуално, то таксата за вписване на новия нотариален акт има фиксирана стойност за цялата страна.
 • нотариални такси – те се сформират върху материалния интерес:
Удостоверяван материален интересНотариална такса в лева
До 100 лв включително30 лв
101 – 1 000 лв30 лв + 1,5 на сто за горница над 100 лв
1 001 – 10 000 лв43,50 лв + 1,3 на сто за горница над 1 000 лв
10 001 – 50 000 лв160,50 лв + 0,8 на сто за горница над 10 000 лв
50 001 – 100 000 лв480,50 лв + 0,5 на сто за горница над 50 000 лв
100 001 – 500 000 лв730,50 лв + 0,2 на сто за горница над 100 000 лв
Над 500 000 лв1 530,50 лв + 0,1 на сто за горница над 500 000 лв, но не повече от 6 000 лв
 • данък за придобиване на имот – 3% от цената на имота.
 • такса за изготвяне на нотариален акт и прилежащи документи – тази такса е различна при всеки нотариус. Моят съвет е да сравните стойността им при няколко нотариуса. 
 • такса за вписване на договор за поддръжка и управление – тази такса се дължи само в случаите, когато имотът се намира в затворен комплекс. Размерът на таксите за вписване на договор за поддръжка и управление се сформира на база общата стойност на Договора за целия период, за който е сключен. Получената стойност, или т.нар. материален интерес, се умножава по 0,1%. Имайте предвид обаче, че минималната такса е 10 лева. Важно е да знаете, че таксата има задължителен характер, но само при вписването на договора в Агенцията по вписванията. Трябва да отбележим, че таксата се дължи само един път и отговорност за нея има инвеститорът, който се заема със задължението да поддържа и управлява имота. Това означава, че всеки следващ собственик (приобретател) НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО да плаща нова такса и не сключва нов договор за управление. Законът е направил договора противопоставим на следващите собственици.

В обобщение таксите при нотариус възлизат на около 4,5% от продажната цена на имота.

Още една допълнителна услуга, която може да използвате при нотариус е да впише данните в Агенцията по кадастър, но тази услуга се заплаща допълнително и трябва да я уговорите допълнително.

6. И накрая, но не и по-важност, въпреки че купувате имот със собствени средства, горещо препоръчвам да направите застраховка на имуществото си.

Свържи се с мен, Твоят личен консултант!

Scroll to Top