Технически паспорт

Технически паспорт

От началото на 2023 темата за техническите паспорти отново е актуална при собствениците на панелни апартаменти.  Панелните жилища са разположени в 18 900 панелни блока в 120 жилищни комплекса в страната; те са 707 441 на брой (над 40% от всички жилища) и в тях живее около 1/3 от българското население.  Данните са показателни, колко е важно да се увеличи живота на тези сгради и комфорта на обитателите им.

При съставянето на технически паспорт задължително се прави пълно обследване на:

  • носещата конструкция на сградата
  • всичките сградни инсталации
  • пожарна безопасност
  • енергийна ефективност.

При немалка част от случаите се наблюдават дефекти, които могат да са в резултат на:

  • лошо изпълнение на строителните работи
  • настъпили аварии поради амортизации
  • неправилна експлоатация през годините

Важна част от доклада са предписанията, които се дават в него, за отстраняване на установени дефекти е следствие на човешка намеса или нa неправилна експлоатация. По този начин се повишава сигурността на сградите и се удължава животът им.

На база на пълното обследване се изготвя подробен и изчерпателен доклад, в който се съдържа информация за състоянието на сградата. В него задължително се съдържат и указания за отстраняване на повредите по сградата, както и за бъдещата й правилна експлоатация, от които собствениците могат да се възползват и да подобрят надеждността на сградата.

Всички собственици на панелни апартаменти могат да се възползват от 100 % финансиране от Европейския съюз до края на Май 2023 г. Община Варна предоставя възможност на 87 сдружения на собственици на многофамилни сгради да бъдат финансирани. Повече информация може да прочетете тук.

Трябва да се има предвид, че в момента фирмите, които изготвят технически паспорти са свръх ангажирани, поради наближаващия краен срок. Ако не успеете да направите технически паспорт през тази година, следете следващия програмен период, който отново ще бъде в началото на новата година.

Свържи се с мен, Твоят личен консултант!

Scroll to Top