ПРОДАВАЧИ

сертификат за професионална компетентност

Избрала съм да работя по утвърдена методика адаптирана към спецификите на нашия пазар. Това Ви гарантира професионална услуга – да спестите време, финансов ресурс и ненужни емоции. Доказала съм се като професионалист в сферата! Работя с всички, като това Ви дава много по-широк поглед на пазара на недвижими имоти!

С годините се придържам към три-степенен подход за продажбата на вашия дом:

  • Индивидуалност;
  • Стратегически маркетингов план;
  • Последователна и прозрачна комуникация 

Започваме процеса с изчерпателна консултация с продавача, която очертава стратегическия и персонализиран маркетингов план, който ще използваме, за да представим дома Ви на пазара. Това дава най-голяма експозиция на потенциални купувачи, като излиза извън границите на местния пазар и максимално увеличава потенциала за реализация. 

С мен последователната и прозрачна комуникация е задължителна. Този подход се е доказал във времето и гарантира надеждно партньорство, ефективност и лекота по време на целия процес и помага да се определят очакванията, които водят до възможно най-добри резултати.

Когато сте представени от мен, Вие вече работите с  професионалисти в областта на недвижимите имоти. Получавате:

  • Задълбочени познания за местния пазар;
  • Какво се случва в момента на пазара на недвижими имоти, настоящи тенденции;
  • Богат опит в стратегическите преговори, несравнимо обслужване при всеки ключов момент през целия процес на продажба.

КОНСУЛТАЦИЯ С ПРОДАВАЧА

Решили сте да продадете дома си! Следващата стъпка е да се свържете с мен! Планираме първата консултация в дома Ви, като ясно и търпеливо Ви запознавам с процеса – стъпка по стъпка.

Следва да Ви представя Сравнителен Пазарен Анализ, изготвен за конкретния Ви имот. Изключително важен инструмент за насочване към реалистични очаквания и бърза ликвидност!

Среща с мен!

ОЦЕНКА

Оценката на Вашия дом е първата стъпка в процеса на Продажба. Факторите, които определят цената са много, като най-значими – местоположение и текущото му състояние.

Като част от първоначалните ни консултации е запознаването Ви с индивидуално изготвен СПА, за да определим реалистична пазарна стойност и анализ на  Купувача, който ще покаже най-вероятната група купувачи на Вашия дом, към които да се насочим и да спестим време! Важна е и Вашата мотивация да продадете! Това са всички основни компоненти при определяне на най-добрата цена и бъдеща маркетингова стратегия.

Оцени имота си !

СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ

Всеки дом има своя собствена уникална история, която би могла да заеме основно място в Индивидуалния Маркетингов План. Нека й дадем гластност! Включвам:

  • Професионално фото-заснимане;
  • Професионално видео заснимане;
  • Home Staging 

Комбинирам много елементи за да може домът Ви, голям или малък, да бъде представен повъзможно най-добрия начин!

С това само набираме скорост! Разгръщам поредица от печатни и дигитални маркетингови кампании, включващи имейл маркетинг, маркетинг и реклама в социалните медии и традиционен печат – картички и листовки. Във всеки компонент е заложена последователност, индивидуален дизайн и послание за максимална експозиция към вече определената потенциална аудитория.

ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВЯ, ГО ПРАВЯ ЗА ВАС !

ПРЕДИ ИМОТЪТ ВИ ДА ИЗЛЕЗЕ НА ПАЗАРА….

Нека имотът Ви да покаже целия си блясък! След консултация с Вас определяме дали е нужна намеса на професионалисти по почистване, леки ремонти, освежаване на градината и др.

Външния вид е всичко! Искам Вашия дом да изглежда по най-добрия начин! Това може да вклюва нещо толкова просто като пренареждане на мебелите, премахване на ненужни такива или освежаване на цветовете, градината!


Scroll to Top